• Bomenschade bij de Ouderkerkerplas

    Gonny Meesters

Bomen in de storm

13-06-2019, 23:54 | Lezersnieuws | Linda

OUDERKERK AAN DE AMSTEL-GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 13 juni jl. raadsvragen gesteld over de schade aan bomen door de afgelopen stormen. De afgelopen weken zijn er een aantal stormen geweest en er is veel schade aan bomen, onder andere op het manegeterrein in Ouderkerk, het Zonnehof in Duivendrecht, en de Ouderkerkerplas. Door de opwarming van de aarde ligt het in de lijn der verwachtingen dat we daar steeds vaker mee te maken zullen krijgen. GroenLinks merkt op dat er in de gemeente erg veel schade is ontstaan aan de bomen en stelt vragen over de staat van de bomen.

 

De burgemeester begint de vergadering met een mededeling over erg veel schade aan bomen bij de Ouderkerkerplas. Zij meldt dat het groengebied heeft aangegeven dat er aan ongeveer 130 bomen ernstige schade is ontstaan. Het groengebied heeft aangegeven de bomen te gaan herplanten en hoopt dit voor het einde van de zomer klaar te hebben. GroenLinks had al vragen ingediend en komt hierop terug in de vergadering. “Als leek lijkt het erop dat er in onze gemeente erg veel schade is geleden. Zijn onze bomen in een goed genoege staat om dergelijke stormen op een acceptabele manier te doorstaan? Vraagt Linda Muusses.

 

Wethouder Boomgaars geeft aan dat er een jaarlijks bomenonderzoek gedaan wordt waarin alle bomen bekeken worden en hun staat wordt beoordeeld. Boomgaars: “In het beheer van de openbare ruimte wordt klimaatadaptatie inderdaad een speerpunt. We zullen de openbare ruimte in moeten richten op de klimaatverandering, waarbij bomen die op scholen vallen bijvoorbeeld zeker voorkomen moet worden.” Daarmee doelend op de boom die op de Grote Beer in Duivendrecht terecht is gekomen.