Bewonersavond dijkverbetering Amsteldijk: 13 februari 2018

30-01-2018, 15:40 | Lezersnieuws | Arjen ter Braak

De Amsteldijk is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt een plan om de dijk te verbeteren. Na de zomer van 2018 kan de dijkverbetering starten. Voordat het waterschap met de dijkverbetering begint, brengt het de bewoners op de hoogte van de plannen. Op dinsdag 13 februari 2018 organiseert het waterschap een informatieavond waarop het ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt gepresenteerd. Als bewoners het niet eens zijn met het plan, dan kunnen zij hun mening hierover geven. Meer informatie staat op www.agv.nl/amsteldijk