Excursie Maarssen aan de Vecht

20-04-2018, 08:08 | Lezersnieuws | Maarten Koning

Datum:

zaterdag 12 mei 2018, 12:00

Locatie:

Kampje
Ouderkerk aan de Amstel

Maarssen wordt voor het eerst vermeld in de 9e eeuw. In de middeleeuwen startte op het grondgebied van het huidige Maarssen het ontginningswerk van veengronden, dat daarna op grote schaal langdurig plaats zou vinden. Een uit de middeleeuwen daterend bouwwerk is de tufstenen toren (twaalfde eeuw) van de Nederlands?Hervormde kerk.

Vooral rijke Amsterdamse stadslui bouwden na de middeleeuwen buitenplaatsen langs de Vecht. Onder andere Goudestein en Doornburgh. Tot 1789 mochten Joden niet in Utrecht wonen. Velen gingen daarom in Maarssen wonen en de rijken bouwden buitens. Zo kregen deVechtoevers de allure van een stadsgracht.

Programma

De excursie begint met een bezoek aan het Vechtstreekmuseum, gevestigd in Koetshuis Silverstein (graag museumjaarkaart meenemen in verband met 5 euro entree). Na de lunch in restaurant de Brasseur zal onder deskundige leiding een rondleiding door de historische kern van Maarssen plaatsvinden.

Vervoer

Het vervoer is vanwege kosten en flexibiliteit met eigen auto?s, waarin ook andere deelnemers worden meegenomen. We willen voorkomen dat iemand blijft staan bij gebrek aan vervoer. Daarom graag voldoende vrijwilligers met eigen auto! Verzamelen op het Sluisplein in Ouderkerk om 10 uur. Ter plaatse zal bekeken worden wie met wie meerijdt. De chauffeurs ontvangen een onkostenvergoeding.

Aanmelden

Kosten deelname ? 22 (leden) of ? 26 (niet-leden). Graag overmaken uiterlijk 5 mei op NL80 RABO 035 18 446 78 t.a.v. Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel o.v.v. excursie Maarssen en uw telefoonnummer. Voor informatie en om aan te geven of u wilt rijden kunt u contact opnemen met Lenny van Erp: lennyvanerp@hotmail.com of 020 4961556.